Gedrags en omgangsregels

Het bestuur van TTVHoogland heeft een beleid met gedragsregels en omgangsregels op het terrein van sociale veiligheid binnen de club vastgesteld.

Dit is gedaan naar aanleiding van landelijk beleid van de NOC/NSF en de NTTB.die er op aandringt dat elke vereniging gedragsregels opstelt ten aanzien van voorkoming van seksueel misbruik en intimidatie, pesten en ander ongewenst gedrag.

Ook zijn omgangsregels en gedragsregels nodig om voor onze trainers en begeleiders een verklaring omtrent gedrag (VOG ) te kunnen aanvragen.

Het bestaat uit :

1- gedragsregels bedoeld voor trainers en begeleiders, opgesteld door de NOC/NSF op 15 november 2011

2- omgangsregels voor alle leden van TTV Hoogland inclusief voor hen die onder verantwoordelijkheid vallen van of werken voor de club en bezoekers van evenementen van TTVHoogland.

3- Als onderdeel van het beleid is de aanstelling van een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen de club die mensen die een probleem ondervinden mbt sociale veiligheid binnen de club en waarvoor hij/zij niet goed terecht kan bij de trainer/ begeleider of bestuur, kan bijstaan.

De Gedrags- en omgangsregels zijn per 1 juli 2019 van kracht geworden bij TTV Hoogland en zijn na te lezen in de kolom hiernaast.

Contact persoon

Het bestuur heeft Gerard Aanstoot, die al meer dan 20 jaar lid is, bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Hij heeft  vanuit zijn beroep veel ervaring met moeilijke intermenselijke relaties. Hij is zo nodig bereikbaar onder tel nummer 0624264334 of via het email adres : gerardaanstoot@gmail.com

Schuiven naar boven