Contributie

Alle leden betalen verenigingscontributie over de periode dat men lid is. Deze bestaat uit een deel clubcontributie en een deel NTTB contributie en bedraagt:

Contributie 2024

Categorie

Per jaar in

per ½ jaar in

Senioren clubcontributie

153

76,50

Senioren NTTB basiscontributie

22,54

11,26

Senioren competitietoeslag NTTB

62

31

Totaal senior recreantlid

175.52

87,76

Totaal senior competitiespeler

237.52

118,76

Junioren clubcontributie

120

60,00

Junioren NTTB Basiscontributie

22,54

11,26

Junioren competitietoeslag NTTB

45

22,50

Junioren club competitietoeslag

5

2,50

Totaal junior recreantlid

142.52

71,26

Totaal junior competitiespeler

192.52

96,26

Opzeggen van het lidmaatschap dient in verband met zaalhuur en contracten voor training en begeleiding uiterlijk 1 juni respectievelijk 1 december te gebeuren. Voor leden zonder training of competitie wordt de clubcontributie naar rato verrekend met een opzegtermijn van 1 maand.

Betaling vindt plaats via automatische incasso. De machtiging hiervoor is op het inschrijfformulier opgenomen. Deze wordt beëindigd na betaling van de laatste verschuldigde contributie. Het bankrekeningnummer van TTV Hoogland is: NL57 RABO 0123 0810 68.

Schuiven naar boven