Contributie

Alle leden betalen verenigingscontributie over de periode dat men lid is. Deze bestaat uit een deel clubcontributie en een deel NTTB contributie en bedraagt:

Contributie 2023

Categorie

Per jaar in

per ½ jaar in

Senioren clubcontributie

143

71,50

Senioren NTTB basiscontributie

20,50

10,25

Senioren competitietoeslag NTTB

56

28

Totaal senior recreantlid

163,50

81,75

Totaal senior competitiespeler

219,50

109,75

Junioren clubcontributie

113

56,50

Junioren NTTB Basiscontributie

20,50

10,25

Junioren competitietoeslag NTTB

37

18,50

Junioren club competitietoeslag

5

2,50

Totaal junior recreantlid

133,50

66,75

Totaal junior competitiespeler

175,50

87,75

Opzeggen van het lidmaatschap dient in verband met zaalhuur en contracten voor training en begeleiding uiterlijk 1 juni respectievelijk 1 december te gebeuren. Voor leden zonder training of competitie wordt de clubcontributie naar rato verrekend met een opzegtermijn van 1 maand.

Betaling vindt plaats via automatische incasso. De machtiging hiervoor is op het inschrijfformulier opgenomen. Deze wordt beëindigd na betaling van de laatste verschuldigde contributie. Het bankrekeningnummer van TTV Hoogland is: NL57 RABO 0123 0810 68.

Schuiven naar boven