Vrijwilligersactie TTV Hoogland

Beste Hooglandse tafeltennissers en ouders van onze tafeltennisjeugd.

Zoals jullie wellicht al is opgevallen hangen er in de Neng de laatste tijd een aantal posters waarin het thema vrijwilligers bij TTV Hoogland prominent in beeld staat. Deze posters hangen daar in het kader van een actie die al maanden is voorbereid om onze vereniging aan een aantal nieuwe vrijwilligers te helpen. Binnenkort zal een persbericht in de plaatselijke kranten over deze actie verschijnen. 

Vrijwilliger bij TTV Hoogland

Waar gaat het om?

Onze vrijwilligers, het fundament van onze vereniging, zorgen ervoor dat wij onze sportactiviteiten betaalbaar en op prettige wijze kunnen beoefenen.

We zijn blij dat er al een flink aantal leden actief zijn als vrijwilliger, maar er zijn ook nog een aantal taken en functies die nog niet ingevuld zijn, of waar versterking van de groep bestaande vrijwilligers gewenst is.

Binnenkort zullen wij dit ook met jou bespreken. We hebben een aantal taken en werkzaamheden geïnventariseerd. Met deze klussen kunnen wij samen jouw vereniging bloeiend houden. Klussen die nuttig en plezierig kunnen zijn, die je samen met anderen uitvoert, die goed te doen zijn én die soms maar één keer hoeven te gebeuren. Dus ook aan liefhebbers met weinig vrije tijd bieden wij een taak die zeker veel voldoening schenkt.

Over deze actie is onlangs een mail naar alle leden verstuurd. In deze mail zit een flyer waarin de nut en noodzaak van deze actie wat meer toegelicht wordt. Deze flyer zal de komende weken ook in de zaal liggen. Neem er gerust één mee naar huis en lees hem daar eens op je gemakje door.

Iedereen wordt in de periode van 20 oktober t/m 1 november gebeld door ons belteam. Zij zullen in een kort telefoongesprek je mogelijkheden en wensen inventariseren aan de hand van een goed voorbereide vragenlijst of, als je al actief bent binnen de vereniging, evalueren of je daarover tevreden bent, je het wil blijven doen, of iets anders zou willen.

Tafeltennisclub Hoogland is blij met haar vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers is er geen vereniging!

We gaan met meer vrijwilligers een nog bloeiender vereniging tot stand brengen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van TTV Hoogland,

Eric Capello secretaris
Rein Muchall penningmeester

Schuiven naar boven