Start van seizoen en de corona maatregelen

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen er weer trainingen en wedstrijden gehouden worden bij TTV Hoogland in de Bieshaar.

Hier vallen wel een aantal belangrijke corona regels onder die je hier kan vinden, de belangrijkste dingen zijn:

  • Kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. Let wel op dat de afstandseisen ook hier nog steeds van toepassing zijn.
  • De tribune is ook weer toegankelijk. Samen met de kantine is dit de plek waar het teveel aan wachtende sporters en eventuele toeschouwers naar toe moeten als het in de zaal zelf te druk wordt.
  • De afstandseisen zijn ook aangepast. Kinderen t/m 12 jaar hebben geen beperkingen meer. Jongeren van 12 t/m 17 hoeven onderling geen afstand meer te houden, maar wel tov alle personen die niet tot hun huishouden behoren.

Samenvatting maatregelen

Samenvatting Coronaprotocol ttv Hoogland

1. Algemene uitgangspunten
• blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• pas hygiëne toe;
• houd 1,5 meter afstand;
• vermijd drukte.
• Niet schreeuwen.

2. Onderlinge afstand tov ander personen:
De norm is dat je minimaal 1,5 meter afstand tot een ander houdt die niet tot jouw huishouden behoort. De uitzonderingen op die hoofdregel zijn:
• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van
deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
• personen t/m 17 jaar alleen onderling;
• als een minimale onderlinge afstand van 1,5 meter de sportbeoefening in de weg staat;

Dus volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand van elke niet-huisgenoot ouder dan 12. Jeugdigen t/m 12 hebben geen afstandsbeperking tov wie dan ook. Jongeren ouder dan 12, maar jonger dan 18 hebben alleen een afstandsbeperking tov volwassenen.

3. Beleid toeschouwers:
In de sportzaal mogen alleen toeschouwers aanwezig zijn als dit qua aantal aanwezige sporters / wachtende sporters geen probleem is. Zodra het aantal wachtende sporters en toeschouwers zodanig hoog is dat er niet meer voldaan kan worden aan de minimale afstandseisen dienen toeschouwers plaats te nemen in de kantine of op de tribune.

4. Registratie van de aanwezigen:
Iedere aanwezige (ook eventuele toeschouwers) zijn verplicht om hun gegevens in te vullen op de presentielijst. De presentielijst ligt op een tafeltje bij de ingang. Daar staat ook een flacon met desinfectiemiddel. Deze presentielijsten worden maximaal 4 weken bewaard om een contactonderzoek door de autoriteiten mogelijk te maken. Na deze periode zal de lijst worden vernietigd.

5. Gebruik kantine:
Leden, ouders van jeugdleden en eventuele tegenstanders bij thuiswedstrijden kunnen gebruik maken van de kantine. Er kunnen maximaal 25 leden tegelijk van de kantine gebruik maken. Zorg voor voldoende onderlinge afstand. Ga op minimaal 0,5 meter afstand van de bar zitten (ivm voldoende afstand tot de barbezetting). Wijs per team 1 persoon aan die de consumpties aan de bar bestelt en ophaalt. Lever zelf je eigen leeg glas/kopje/schaaltje weer in. Betaal per voorkeur per (contactloze) PIN.

De bedoeling is dat iedereen die gebruik maakt van de faciliteiten van TTV Hoogland deze voorschriften kent en ze ook naleeft.

We hopen dat iedereen weer met veel plezier aan het nieuwe seizoen gaat beginnen.

Schuiven naar boven