Algemene Ledenvergadering 18 oktober

Beste senior en junior tafeltennissers van Hoogland,

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de algemene ledenvergaderring op dinsdagavond 18 oktober om 20.00 uur in de kantine van de Bieshaar aan het breelandhof in Hoogland.

In deze week wordt er niet gespeeld behoudens een inhaalwedstrijd op donderdag. De zaal krijgt een schoonmaakbeurt.

Jeugdleden onder 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers.

De agenda en de notulen van de vorige ALV in 2015 zijn verspreid via de mail. De overige stukken worden uitgedeeld op de vergadering. Als je aanvullingen hebt op de agenda kan je dat tot 3 dagen voor de vergadering kenbaar maken bij de voorzitter via voorzitter@ttvhoogland.nl.

Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Rein Muchall, Voorzitter

Schuiven naar boven