Henk van Reenen ,Vrijwilliger van het jaar 2017

Henk van Reenen ,Vrijwilliger van het jaar 2017

Door Rein Muchall

Henk van Reenen is dit jaar door de leden gekozen als vrijwilliger van het jaar 2017. Op de algemene ledenvergadering op 17 oktober werd Henk gefeliciteerd door de vorige vrijwilliger van het jaar 2016: Koen van Es. Henk is bij de club actief als penningmeester en bar organisator. Hij is de tweede vrijwilliger van de club die uitgebreid in het zonnetje wordt gezet.

Wat zeggen anderen over hem?

Henk is weliswaar ‘oudgediende’, maar hij heeft dan ook heel véél gediend. Hij is er altijd, niet alleen voor de competitie of de training, maar vooral ook voor de bar, dan bedoel ik niet de gezellige aanwezigheid in de kantine, maar met name de bardienst!… Hij doet dat kundig en met flair en zorgt ervoor dat de teamschotels met smaak genuttigd kunnen worden. Daarnaast maakt hij schema’s voor alle teams, waarin staat wanneer welk team bardienst heeft. Maar ja alle goede voornemens ten spijt is de nakoming van deze verplichting vaak ‘bar en boos’. Ja en wie neemt dan vaak de bardienst maar over?.. Juist onze ‘verenigings-Henk’!!. (Een enkele grom en hij doet het weer.). Daarnaast zorgt hij voor de bevoorrading, de afvoer van de lege kratten enzovoort. Zelfs de schoonmaak ontsnapt niet aan zijn aandacht. Daarnaast weet hij ons allen nog 2 keer in het jaar te ‘pakken’. Dan mogen we onze financiële bijdrage aan de vereniging – automatisch – bij hem kwijt. Als penningmeester weet hij de club financieel ‘boven water te houden. Vanzelfsprekend heeft hij ook het nodige bij te dragen in het bestuur. Kortom de trouwe veelzijdige en altijd parate bijdrage van Henk verdient het om hem eens ‘vrijwilliger van het jaar’ te laten zijn.

Levensloop

Henk is geboren in Loosdrecht op 7 maart 1950. Hij doorliep de mulo in Hilversum en vervolgens de kruideniersvakschool in Utrecht. Vervolgens aan het werk en tegelijk studeren en diploma’s halen zoals vakdiploma groente en vlees, wijncertificaat etc en een reeks van banen als medewerker en later als bedrijfsleider bij supermarkten in Buitenveldert, Bakkum, Camping Bakkum, Heemskerk, Loosdrecht, Utrecht , Amersfoort Euterpeplein, Neptunesplein en als laatste eigenaar van de supermarkt op de Brug bij Schiphol. Dat was uiteindelijk geen succes en Henk in dienst kwam bij de gemeente Nijkerk als bode, waar hij in 2015 met pensioen ging. Henk is getrouwd en heeft een dochter en kleinkinderen wonen in Den Hoorn bij Delft.

Wanneer ben je begonnen met tafeltennissen?

In 1968 toen ik 18 was bij Nilo in Loosdrecht. Mijn vader was mede oprichter van tafeltennisvereniging Nilo ( NieuwLoosdrecht ). Hij had daar nog met de beroemde tafeltennisser Cor du Buy gespeeld. De zonen van de oprichters waren omstreeks 1967 weer opnieuw met Nilo begonnen. Dat heb ik 2 jaar gedaan maar kreeg het toen te druk met mijn baan. Toen ik in Hoevelaken kwam te wonen en in ’92

hartproblemen kreeg ben ik voor mijn gezondheid weer gaan tafeltennissen in Hoevelaken. Dat was een gezellig clubje, maar het ledental werd langzamer af totdat de gemeente in 1995 de subsidie stopte en de club moest worden opgeheven. Alle 13 leden werden toen lid van Hoogland, waaronder ikzelf en Wim Bergsma en de leden van ons huidige team 7: Klaas vd Pol, Leo Verschoor en Martien vd Craats. van Sindsdien speel ik 6e en 5e klas bij Hoogland.

Wanneer en waarom begon je aan je vrijwilligerswerk

Ik heb nooit iets aan vrijwilligerswerk gedaan maar ervan geprofiteerd, want ik had geen tijd daarvoor. Sinds ik bij de gemeente Nijkerk als bode kwam te werken had ik dat wel en was mijn werk meer service gericht. Ik vond toen dat ik een keer aan de beurt was om iets terug te doen voor anderen.. Toen ben ik in 2012 ben ik wedstrijdsecretaris geworden als opvolger van Ronnie v.d. Grootevheen. Later ben ik mij bezig gaan houden met de bar. Daarvoor gold dezelfde motivatie en ook dat ik ervaren was met dit soort werk.

Wat doe je momenteel aan vrijwilligerstaken bij Hoogland?

Ik ben penningmeester, dat wil zeggen de contributies innen via een incasso twee maal per jaar en rekeningen betalen en de begroting in de gaten houden.. Ook de boekhouding doen en een financieel jaarverslag maken. Daarnaast bar-coördinator: De inkoop van dranken en snacks en inleveren van de lege flessen regelen. Dat houdt ook in letten op aanbiedingen en nadenken over wat we de leden nu weer kunnen aanbieden. Ook het regelen van de barbezetting en inspringen als dat nodig is. Ook zorgen dat de bar schoon en opgeruimd is.

Vind je dat je genoeg waardering krijgt ?

Ik heb me daarmee niet bezig gehouden tot deze verkiezing tot vrijwilliger van het jaar. Dat was een hele verrassing en had ik nooit verwacht. Dit vind ik een grote waardering.

Heb je nog ambities of doelstelling bij je taken

Het zou mooi zijn als we de bar alleen kunnen inrichten zoals we zelf willen. Dat komt misschien een keer aan de orde als we een eigen accommodatie kunnen neerzetten. Wat het penningmeesterschap betreft zo makkelijk mogelijk kunnen werken. Misschien werken met een makkelijker boekhoudpakket, hoewel de huidige methode ook wel makkelijk werkt.

Hoe gaat het met de club volgens jou?

Ik ben een beetje trots dat we de club met een klein team draaien houden en ook behoorlijk groeien. De jeugd is goed geregeld door andere vrijwilligers. Verder is het mooiste aan de club de vrij goede saamhorigheid. Dat komt prettig over.

Zijn er ook wel eens ergernissen?

Soms als afspraken niet worden nagekomen zoals op tijd zijn bij wedstrijden en op de tijd letten bij het spelen. Ook de bar niet opruimen is irritant.

Hoe lang wil je dit allemaal blijven doen?

Zolang ik in de buurt woon. We hebben verhuisplannen richting Delft waar mijn dochter met haar gezin woont..Bovendien is de relatie met een van mijn buren wat minder de laatste tijd. Maar een huis kopen in die omgeving valt niet mee. Ik verwacht tussen nu en een jaar.

Heb je nog een goede raad voor de club?

Ga niet al te snel met toekomstplannen. Stabiliteit van de club is ook belangrijk.

Schuiven naar boven